Magyarországi rendjelek és kitüntetések. Címlap 
 Bevezetés 
 1848-1849 
 1867-1918 
 1919-1945 
 1945-2011 
 Művészeti 
 Női 
 Jegyzet 
Magyarországi rendjelek és kitüntetések - Jegyzet
FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS LINKEK

Adonyi Ferenc:		A magyar katona a 2. világháborúban
			Klagenfurt 1954
 
Ajtay Endre (szerk.):	A magyar katona (Századunk legszebb magyar csatái)
			Budapest 1943
 
	A Magyar Érdemrend alapszabálya, és a végrehajtási utasítások
			Budapest 1923, 1929, 1933, 1936, 1937, 1939
 
	A magyar királyi fegyveres erők képes krónikája (1919-1945)
			München 1977
 
	A Magyar Népköztársaság kitüntetései
			MN Szü.Fcsf-ség oktató falitábla
 
	A Rongyos Gárda harcai
			Budapest, 1939
 
	A tízéves Vitézi Rend
			Budapest, 1931
 
	A Vitézi Rend kis kátéja
			Budapest 1925
 
	A Vitézi Rend rendi kódex
			Budapest 1996
 
Bánki Vajk Emil: 	Magyar vonatkozású rendjelek és kitüntetések
			Budapest, Az Érem 1958. 31-32, 1967. 39-40.
 
Bardolff, Carl von: 	Der Militär- Maria-Theresien-Orden. Die Auszeichnungen im Weltkrieg 1914-1918
			Wien 1944
 
Becze Csaba:		Tűzkeresztség
			Aero magazin 2001 március
 
Besnyő K.-Ruda I.: 	A Magyar Népköztársaság kitüntetései
			Budapest 1966, 1979
 
Bérczy Róbert: 		Magyar lovagrendek, a Magyar Érdemrend ... és díszjelvények
			Budapest, 1939., 1943
 
Biedenfeld.F. von:	Geschichte und Verfassung aller geistlichen und weltlichen Ritterorden
			Weimar 1841
 
Bús J.-Szabó P.: 	Béke poraikra... 	elektronikus változat
			Budapest 1999
 
Bús J.-Szabó P.: 	Béke poraikra... II  	elektronikus változat
			Budapest 2001
 
	Ehrenbuch der österreichisch-ungarischen Wehrmacht
			Wien 1917
 
	Constitutiones insignis ordinis equitum S.Step.Reg.Ap.
			Wien 1764
 
Falkenstein, J.von: 	Imperial Austrian Medals and Decorations
			Arizona 1972
 
Felszeghy F.-Rátvay I.-Petrichevich Gy.-Ambrózy Gy.: A rendjelek és kitüntetések történelmünkben
			Budapest (é.n) 1943.X.21 után
 
Gavallér Lajos:		Micske a világháborúkban
			Micskei Füzetek Micske 2005
Gritzner, Maximilian: 	Handbuch der Ritter- und Verdienstorden aller Kulturstaaten der Welt innerhalb des 19.Jh-s
			Leipzig 1893
 
Gyimesy Ernő:		Honvédeink az új hadak Útján. (Kis emberek-nagy hősök)
			Budapest 1944
 
	Hadak Útján 1952-1993
 
Hellebronth Kálmán: 	Vitézi rend története, szervezete és tagjainak névkönyve. Bp. 1941.
 
Hegedős Gy.-Z.Szabó B.: Hősök aranygárdája
			Budapest 1944
 
Heyden, Hermann von:	Ehrenzeichen der erloschenen und blühenden Staaten Deutschlands und Österreich-Ungarns
			Meiningen 1897
 
Hieronymussen, Paul O.: Handbuch europäiser Orden in Farben
			Koppenhagen 1966
 
	Honvédeink az új hadak útján
			Budapest 1944
 
	Honvédségi Közlöny
			Budapest 1919-1945, 1946-1948
 
Horthy Miklós:		Emlékirataim
			Buenos Aires 1953
 
Illésfalvi P.-Kovács V.-Maruzs R.:Vitézségért. Magyar Tiszti Arany Vitézségi Éremmel kitüntetettek
			a második világháborúban
			Varietas '93 Kft 2001
 
Illésfalvi P.-Szabó P.-Számvéber N.: Erdély a hadak útján 1940-1944
			Budapest 2005
Illésfalvi P.-Szabó P.:	A soproni 7.önálló huszárszázad harctéri naplói, 1942-1943
			Hadtörténeti Közlemények 2007 120.évf.1.szám 
 
Kassics Ferenc, kisfaludi: Érdemkoszorúk
			Wien 1840
 
	Képes Vasárnap 1939-1944
 
	Kincses Újság 1943 III.évf 5-18 sz.
 
	Kitüntetéseink I.sz. falitábla
			M.kir. Honvéd Térképészeti Intézet 1944
 
Klenau Arnhard: 	Europäische Orden ab 1700 Katalog
			?
 
Klietmann,K.-Neubecker, O.: Ordens Lexikon
			Berlin 1958-1964
 
	Ludovikás Hiradó 1977-1980
 
	Ludovikás Levente (Évkönyv) 1939-1943
 
	Magyar Erő 1943-1944
 
	Magyar Futár 1939-1944
 
	Magyar Katonaújság 1938-1944
 
	Magyar Közlöny Budapest 1945-
 
	Magyar vitézi tettek gyűjteménye I-II
			Budapest 1939, 1942
 
	Magyarország tiszti cím- és névtára
			Budapest 1924-1944
 
Makai Ágnes: 		A Kossuth-emigráció arany érdemkeresztjei
			Bp. Hadtörténelmi Közlemények 1974/3
 
Makai Ágnes:		A Katonai Mária Terézia Rend emlékei múzeumunkban
			A Hadtörténeti Múzeum Értesítője Bp. 1987
 
Makai Ágnes - Héri Vera: Kitüntetések
			Budapest, Zrínyi 1990
 
Marjay Frigyes:		Hőseink
			Budapest 1944
 
Marko, Alexander A.: 	Auszeichnungen der Österreichisch-Ungarischen Monarchie und der Zwischenkriegszeit
			Linz 1996
 
Mericka, Vaclav:	Orden und Auszeichnungen
			Prag, Artia 1969
 
Mericka, Vaclav:	Orden und Ehrenzeichen der öst.-ung. Monarchie
			Wien-München, Schroll 1974
 
Mericka, Vaclav:	Faleristik
			Prag, Artia 1976
 
Michetsläger, Heinrich.:Das Ordensbuch der gewesene öst.-ung. Monarchie
			Wien 1918-1919
 
técsői Móricz Béla : 	Kárpátalja hősei
			Budapest 1939
 
	Österreichisch-ungarischer Ordensalmanach
			Wien 1876
 
Probszt-Ohstorff, Günther: Corpus der ungarischen Verdienst-Orden,Ehren-und Denkzeichen
			Luzern 1955
 
Prochazka, Romam Freiherr von: Österreichisches Ordenshandbuch
			München 1974
 
	Rendeleti Közlöny
			Budapest 1920-1944, Sopron 1945
 
Rada Tibor:		A m.kir. Ludovika Akadémia és társintézeteinek összefoglalt története
			Calgary-Budapest 2001
 
Rosenfeld, F. von: 	Die Orden und Ehreneichen der k.u.k. Monarchie
			Wien 1888
 
	Schematismus für k.u.k. Heer und Kriegsmarine
			Wien 1900-1918
 
Somogyi Győző-Hermann Róbert: Magyar Hősök arcképcsarnoka
			Szent István Társulat 1996
 
	Soproni Hírlap 1939-1944
 
Suhay Imre:		A Magyar Királyi Honvédség története
			Budapest 1928
 
	Statuten des österreichisch-kaiserlichen Orden der Eisernen Krone und seine Mitglieder
			Wien 1912
 
	Statuten für den erhabenen kaiserlichen Leopold-Orden
			Wien 1914
 
Sz.-Lukács János: 	Adalékok a Magyar Érdemrend történetéhez
			Budapest, Az Érem 1978/1
 
Sz.-Lukács János:	A Signum laudis
			Budapest, Az Érem 1979/1
 
Sz.-Lukács János:	Mária Terézia korának rendjelei és kitüntetései
			Numizmatikai Közlöny 1980
 
Szabó Péter:		Don-kanyar
			Budapest 2001
 
Székely Molnár Imre:	A Rongyos Gárda felvidéki harcai in:Felvidéki mártirok és hősök aranykönyve
			Budapest 1940
 
Szentnémedy Ferenc:	A magyar légierő első diadala
			Magyar Katonai Szemle 1939. 6.sz.
 
Szentpétery Tibor dr	a haditudósító század zászlósának archívuma, szíves közlése
			Budapest 2003
 
	Szikra (haditudósító havilap) 1943-44
 
Tálas Géza: 		Magyarország rendjelei és kitüntetései 1922-1944
			Budapest 1975
 
	Tolnai Világlapja 1939-1944
 
Tomka Emil:		Harctéri napló 1944-1945
			Nyíregyháza 2001
 
Trost, J.L.:		Die Ritter und Verdienstorden, Ehrenzeichen und Medaillen aller souveränen Staaten
			Wien-Leipzig 1910
 
	Turáni Vadászok Évkönyve
			Budapest 1941, 1944
 
Vaczkó László:		Rendületlenül
			Tüskevár 2007
 
	Vasvármegye 1939-1944
 
	Vitézek albuma
			Budapest 1939
 
	Vitézek évkönyve
			Budapest 1927, 1928, 1929
 
	Vitézek és Gazdák Lapja 1931-1944
 
Werlich, Robert:	Ordens and decorations of all nations
			Washington 1974
 
Zoller, Edmund von:	Der Orden und Ehrenzeichen Deutschlands und Oesterreichs
			Frankfurt 1881
 
	W.A. unokájának magángyűjteménye, érmeinek fotói, és feljegyzései
 
WWW	The Austrian Order of the Golden Fleece
 
	Großmeister des (Österreichischen) Ordens vom Goldenen Vlies
	Orden und Ehrenzeichen bis 1945
	Osztrák-magyar kitüntetések
	Bund Deutscher Ordens Sammler
	Index of Medals
	International Electronic Phaleristic Encyclopedia
 
	Orders, Decorations and Medals
	CHIVALRIC ORDERS
	Austrian Orders, Decorations and Medals of the Napoleonic Period
	Medals of Austria-Hungary
	1939 - 1945 Hungary from: Hendrik Meersschaert
	Antiques A-Z
 
	MEDALS AND DECORATIONS
	A Named Austro-Hungarian Military Service Cross
	Az osztrák kitüntetések
	Großkreuzsterne der österreichischen Hausorden
	Vitézi Rend
	Makai Á.: A Katonai Mária Terézia Rend ...
 
	Pandula A.: A falerisztika történeti ikonográfiai forrásai
	Pallas nagylexikon/rendjelek
	Állami kitüntetések
	http://www.axishistory.com/ from: Marcus Wendel
	The Military Orders
	Tátrai Sz.:A VITÉZI REND TÖRTÉNETE A HARMINCAS ÉVEKTŐL A FELSZÁMOLÁSIG
 
	http://www.geocities.com/Athens/4795/Reference.htm#H
	Austro-Hungarian Land Forces 1914-1918
	Austro-Hungarian orders and Decorations 1914-1918
	http://www.sammlerecke.at/orden/ordenstart.html
	http://www.almanach.be/glossary/
	http://www.zeige.com/index2.html
 
	Worlwide Awards Page by Antonio Prieto Barrio
	antiquesatoz
	Mirko Plavsic
	axis
	ribbons 
	Militär Maria-Theresien-Orden 1914-1918
 
	Austro-Hungarian Land Forces 1848-1918 
	Large Golden Grace Medal of Maria Theresia
	Des Kaisers teure Kleider
	Kurzer Überblick über die Entwicklungsgeschichte des Auszeichnungswesens
	Johann Iskric - Hero of the First World War
	Geschichtliches rund um die Österr.-Ungar. Monarchie
 
	Österreichische Gesellschaft für Ordenskunde 
	szoc. érmek.
	http://roenk.freeweb.hu/ 
	Ferenc József rend

This "Orders, Decorations & Medals Webring"  site is owned by:
dr.Szentváry-Lukács János
member of the Order of Vitéz

Want to join the
Orders, Decorations & Medals Webring?

[Skip Prev] [Prev] [Next] [Skip Next] [Random] [Next 5] [List Sites]
Az összeállítást készítette: dr. Szentváry-Lukács János

  • MyHuNet Portál
  • MyHuNet Információs Blog
  • MyHuNet a Facebookon
  • Friss Hírek és Infromációk Portál
  • TechInfo Friss Technikai Hírek
  • Friss Humor Portál
Régi és Mai Magyar Bankjegyek •  
Magyarország Térképeken •  
Magyarország Időjárása •  
Online Magyar TV •  
Online Zene TV •  
NFL News •  
  A honlap a Netmix Holding myHUnet csoportjának tagja.

The website is a member of the Netmix Holding myHUnet group.