Magyarországi rendjelek és kitüntetések. Címlap 
 Bevezetés 
 1848-1849 
 1867-1918 
 1919-1945 
 1945-2011 
 Művészeti 
 Női 
 Jegyzet 
Magyarországi rendjelek és kitüntetések - Bevezetés - Kitüntetések viselése
KITÜNTETÉSEK   VISELÉSE

A történelem során a kimagasló érdemeket különböző módon jutalmazták.
A birtok, a cím vagy rang adományozás mellett az egyházi illetve világi lovagrendekbe, (asztal társaságokba) tagként való felvétel ugyanúgy elismerés volt, mint később az érdemrendek, kitüntetések adományozása.

Volt időszak amikor érdempénzt, ( a materialista világszemléletben a "bélelt" borítékot) emelték az elismerések csúcsára.

A nemes eszmékért és tettekért lelkesedni tudó emberek számára nem a pénz, hanem a társak, az elöljáró, az államhatalom képviselőjének elismerése mindennél többet jelentett.
Külön becse (van) volt annak, ha a kitüntetést maga az uralkodó adta át.

Az érdemekért adható, viselhető kitüntetések a XVIII. század közepén a korábbi alapítású lovagrendek mintájára, illetve a (vendégfogadóban azonnal elkölthető) érdempénzekből alakultak ki.
A kitüntetések (mind a mai napig) az érdem mellett a kitüntetett ranghelyzetéhez is igazodik.

A királyságok (majd köztársaságok) kitüntetésrendszerét a "szocializmus útjára lépő" országokban alapjaiban módosították. Az érmek rajzolatát, a fokozatok elnevezését, a kitüntetések viselésének módját is megváltoztatták. A magyar kitüntetések (az Életmentő érem kivételével) ismét a hagyományos és nemzetközi gyakorlatban elfogadott formát és rendszert követik.


Sajnos a kitüntetéseket sokszor nem édem alapján kapták, hanem az adományozási helyzetben lévő kegye alapján valamilyen alkalmat kihasználva adták, adják.
Ezt a jelenséget az 1949-1989 között történt adományozásokat vizsgálva tetten érhetjük.
Nem véletlen, hogy abban az időben járt az az anekdóta, miszerint egy november hetediki "csillaghullás", kitüntetés osztásnál a kitüntetettet megkérdezi a barátja: pénzt is kaptál vele, vagy csak a szégyen jutott.
Ezért fodulhat elő, hogy voltak s vannak személyek, akik adott esetben nem fogadták el a nekik adományozandó kitüntetést, mert az adományozót nem ismerte el erkölcsi nagyságnak.

Persze, ha ilyen hírek jelennek meg, akko ne is csodálkozzunk:

A miniszterelnök javaslatára Mádl Ferenc köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Édemrend Lovagkeresztjét adományozta Pusztai Gyula MSZP-s képviselőnek.
A miniszterelnök személyesen adta át az elismerést a súlyos beteg politikusnak annak szombathelyi otthonában.
Gyurcsány "személyes adósságból" kivánt törleszteni, hiszen a miniszterelnökké választásról szóló szavazásra Pusztait mentővel hozták be, hogy biztosítsák a kormánytöbbségt.
(2004.okt.18)

A rendjelek fokozatai, és viselésük módja:
hasonló összeállítás


lánc

Példaként: gróf Apponyi Albert az Aranygyapjas rend és a Lipót rend láncával


nagykereszt
A nagykeresztet jobb vállról, bal csípő felé átvetett szalagon, és a bal mellre tűzött csillaggal viselik.

gróf Bethlen István a Magyar Érdemrend nagykeresztjévelközépkereszt csillaggal, középkereszt
A középkeresztet nyakba akasztott szalagon, a hozzá rendszeresített csillagot a jobb mellen viselték.
tiszti kereszt-et bal mellen viselik. Pl.: vitéz Vörös János (1891 - 1968 ) 1944-ben vezérkari főnök
lovagkereszt (kiskereszt)
A lovagkeresztet (kiskeresztet), az érdem és emlékérmeket háromszögletű szalagon bal mellen viselik.

vitéz Sz.-L.J (1919-2003)

Az érmek viselésének az alkalomhoz illően több lehetősége van.
1908-tól az új tábori ruha rendszeresítésével egyidőben (praktikussági szempontok alapján) engedélyezték a kisdekorációt, ez azt jelenti, hogy a kitüntetés tulajdonosa, a magasabb fokozat helyett a lovagkeresztet viseli, annak szalagján a magasabb fokozat jelzésére szolgáló jelvénnyel.


A polgári öltözeten a kitüntetés miniatürjét lehetett viselni.
Szalagsáv-ot 1910 óta viselnek a kitüntetések helyett. (Pl.: vitéz Sz.W.A)
Ma a honvédség öltözködési szabályzata szerint a szalagsáv viselése az általános a kitüntetések eredeti alakjukban csak külön rendeletre viselhetőek.
A Báthori család címere
a Sárkány renddel
Mind a lovagrendbe való felvétel, mind az érdemrenddel való kitüntetés esetében a megjutalmazott (ha volt neki) családi címerét feldíszíthette a rend jelvényével.
De az ország címerét is díszítették legfőbb rendjelvényeikkel.


This "Orders, Decorations & Medals Webring"  site is owned by:
dr.Szentváry-Lukács János
member of the Order of Vitéz

Want to join the
Orders, Decorations & Medals Webring?

[Skip Prev] [Prev] [Next] [Skip Next] [Random] [Next 5] [List Sites]
Az összeállítást készítette: dr. Szentváry-Lukács János

  • MyHuNet Portál
  • MyHuNet Információs Blog
  • MyHuNet a Facebookon
  • Friss Hírek és Infromációk Portál
  • TechInfo Friss Technikai Hírek
  • Friss Humor Portál
Régi és Mai Magyar Bankjegyek •  
Magyarország Térképeken •  
Magyarország Időjárása •  
Online Magyar TV •  
Online Zene TV •  
NFL News •  
  A honlap a Netmix Holding myHUnet csoportjának tagja.

The website is a member of the Netmix Holding myHUnet group.