Magyarországi rendjelek és kitüntetések. Címlap 
 Bevezetés 
 1848-1849 
 1867-1918 
 1919-1945 
 1945-2011 
 Művészeti 
 Női 
 Jegyzet 
Magyarországi rendjelek és kitüntetések - Bevezetés - Egyházi és világi lovagrendek
EGYHÁZI   LOVAGRENDEK

II. Orbán pápa 1095-ben hirdette meg az első keresztes háborút.
A Szentföldön felmerülő sokoldalú feladatnak a hadjáratokban résztvevő katonák nem tudtak eleget tenni.
A szerzetesrendek mintájára LOVAGRENDEK alakultak a feladatok megoldására.
A rend tagjai :
    gondoskodtak a zarándokok leki gondozásáról
    a betegek ápolásáról, gyógyításáról
    a zarándokok fegyveres védelméről
A rend tagjai a szerzetesekhez hasonlóan fogadalmat tettek.
A rendek tagsága különböző nemzetiségüekből tevődött össze.
Ezek a rendek pápai elismertséggel, királyoktól fejedelmektől független szervezettel rendelkeztek.

A legrégebbi ilyen rendek:
    Szent János Istápolyos rend 1113 (késöbb Máltai Lovagrend)
    Templomosok rendje 1118, Magyarországon, (bővebben)
    Német Lovagrend 1187 (Magyarországon), bővebben
    Szent Sir Lovagrend

VILÁGI   LOVAGRENDEK

A XIII.-XV. században az uralkodók felismerték a lovagrendekben rejlő -adott ország (uralkodóház) érdekeit szolgáló- lehetőségeket.
Megszülettek a világi lovagrendek.

Károly Róbert 1326-ban a SZENT GYÖRGY LOVAGRENDET
Zsigmond 1400-ban a SÁRKÁNY RENDET hívta életre.

A Habsbur ház által házirendként adományozott Aranygyapjas rendHa megvizsgáljuk hogy mikor alakultak meg a lovagrendek, akkor észrevehetjük, hogy az új uralkodóházak -hatalmuk biztosítása érdekében- hozták azokat létre.

Mind az egyházi, mind a világi lovagrendekbe való felvétel során a rendtagok arra vállalkoztak, hogy ezután mint rendtag szerez érdemeket.

ÉRDEMRENDEK

A XVIII.-XIX. században alapított ÉRDEMREDEKKEL viszont azokat jutalmazták, akik korábban érdemeket szereztek.
Mária Terézia az európai uralkodók között elsők között volt, amikor a Katonai Mária Terézia Rendet, illetve a Szent István Rendet megalapította.
Csaknem minden érdemrenddel a XIX. század végéig csak nemesi származásúakat tiszteltek meg.

A XX. század elejétől az érdemrendek adományozásánál már nem szempont a születési rang helyzet.
Az ÉRDEMKERESZTEK, ÉRDEMÉRMEK, EMLÉKÉRMEK odaitélésekor zömében csak a szerzett érdemeket vették (veszik) figyelembe.

This "Orders, Decorations & Medals Webring"  site is owned by:
dr.Szentváry-Lukács János
member of the Order of Vitéz

Want to join the
Orders, Decorations & Medals Webring?

[Skip Prev] [Prev] [Next] [Skip Next] [Random] [Next 5] [List Sites]
Az összeállítást készítette: dr. Szentváry-Lukács János

  • MyHuNet Portál
  • MyHuNet Információs Blog
  • MyHuNet a Facebookon
  • Friss Hírek és Infromációk Portál
  • TechInfo Friss Technikai Hírek
  • Friss Humor Portál
Régi és Mai Magyar Bankjegyek •  
Magyarország Térképeken •  
Magyarország Időjárása •  
Online Magyar TV •  
Online Zene TV •  
NFL News •  
  A honlap a Netmix Holding myHUnet csoportjának tagja.

The website is a member of the Netmix Holding myHUnet group.