Magyarországi rendjelek és kitüntetések. Címlap 
 Bevezetés 
 1848-1849 
 1867-1918 
 1919-1945 
 1945-2011 
 Művészeti 
 Női 
 Jegyzet 
Magyarországi rendjelek és kitüntetések - Signum Laudis
SIGNUM LAUDIS
... KATONAI ÉRDEMÉREM

A köznyelv SIGNUM LAUDIS néven ismeri azt a kitüntetést, melyet a "DICSÉRET JELE"-ként adományoztak több mint 50 éven keresztül.


I.Ferenc József 1890 március 12-én alapította a Katonai Érdemérmet oly tisztek részére,kik kiváló szolgálatokért békében vagy háborúban ?Legfelsőbb elismerés?-ben részesültek.
Békében piros, háborúban szerzett érdemekért a Katonai Érdemkereszt szalagján.

1911 március 26-án másodszori adományozás jeleként az Ezüst Katonai Érdemérmet rendszeresítették.
1914 áprilisától a másodszori adományozás mellett a bronz is viselhető maradt.
Harmadszori (stb.) adományozás 1916 április 1-től vált lehetségessé, ennek jele az Ezüst Katonai Érdemérem szalagján elhelyezett pánt lett.

1916 december 13-án (visszamenőleges hatállyal) a kiváló vezetésért, illetve hősies, vagy eredményes magatartásért adományozott kitüntetés szalagjára kardot rendszeresítettek.1916 április 1-től a "KÜLÖNÖS DICSÉRŐ ELISMERÉS"-ként a Nagy Katonai Érdemérmet alapították.
17 adományozás történt, négy alkalommal másodszori adományozásra is sor került.

1917 április 12-től az érmeket IV. Károly képmásával készítették, és az osztrák császári korona mellett a magyar Szent Korona is megjelent az érem felett.  A Magyar Királyi Honvédségre eső első világháborús adományozások:
 
  Nagy Katonai Érdemérem	    1
  Ezüst Katonai Érdemérem 3x	    57
  Ezüst Katonai Érdemérem 2x 	   743
  Ezüst Katonai Érdemérem 	  4.673
  Bronz Katonai Érdemérem 	  14.570


MAGYAR KORONÁS ... ÉREM

1921-től a közlönyökben találhatunk kormányzói elismerés, illetve megelégedés tudtuladást.
Látható kitüntetés adományozására csak az 1922 június 14 alapítás után kerülhetett sor.
Ettől kezdve a szóhasználat is egységes lett. Polgári személyek (teljes) elismerés-ben -zöld szalagon-, a katonák (különös) dicsérő elismerés-ben -keskeny piros/fehér szegélyű zöld szalagon-részesülhettek.Kormányzói
különös dicsérő elismerés
1929-ig
A "Signum Laudis" alapszabálya többször módosult.
A kitüntetések hivatalos elnevezése, a ?nagy Signum Laudis? alakja, szalagja változott majd 1943 március 3 óta kisdiszitményt is rendszeresítettek hozzá.

Magyar Koronás
Nagy Aranyérem
1929-től

1939 májusában a hadikitüntetésként való adományozást, a hadiszalagon illetve kardokkal történő adományozás lehetőségéi teremtették meg.

 


A személyes bátorsággal véghezvitt tettek jutalmazására alapított ezüstérem, 1929-től Bátorság Érem, csak szalagjában tér el a Magyar Koronás Ezüst Éremtől.
Ezt a kitüntetést kb. 80 alkalommal adományozták.

1930 szeptember 15-től az elmaradt háborús kitüntetések elismeréseként a Magyar Koronás Bronz Érmet adományoztak szalagján az elmaradt kitüntetés miniatürjével

    -1929    

    1929-    

Különös dicsérő elismerés (katonai)

15

21

Teljes elismerés(polgári)

35

69

Hadiszalagon

2

Hadiszalagon kardokkal

7

Másodszori adományozás

10

1939 január1-1944 december 31 között a Honvédségi Közlönyben kihirdetett adományozások:

    ismételten    

    kardos    

    hadiszalagon    

    béke    

Ezüst Signum Laudis;    

18

467

64

200

Bronz Signum Laudis

4.810

1.924

2.052

1945 február 14-i dátummal módosították a Koronás Éremre vonatkozó szabályokat. E szerint a Magyar Koronás Éremnek Arany, Ezüst és Bronz fokozata van, melyek egymástól függetlenül adományozhatók lettek volna.

This "Orders, Decorations & Medals Webring"  site is owned by:
dr.Szentváry-Lukács János
member of the Order of Vitéz

Want to join the
Orders, Decorations & Medals Webring?

[Skip Prev] [Prev] [Next] [Skip Next] [Random] [Next 5] [List Sites]
Az összeállítást készítette: dr. Szentváry-Lukács János

  • MyHuNet Portál
  • MyHuNet Információs Blog
  • MyHuNet a Facebookon
  • Friss Hírek és Infromációk Portál
  • TechInfo Friss Technikai Hírek
  • Friss Humor Portál
Régi és Mai Magyar Bankjegyek •  
Magyarország Térképeken •  
Magyarország Időjárása •  
Online Magyar TV •  
Online Zene TV •  
NFL News •  
  A honlap a Netmix Holding myHUnet csoportjának tagja.

The website is a member of the Netmix Holding myHUnet group.